Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 20ής Μαρτίου 2014

Υπόθεση F‑33/13

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας — Προσφυγή που κατατίθεται με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου που διαφέρει από την υπογραφή που έχει τεθεί στο πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής, το οποίο έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς — Εκπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, και με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην του καταβάλει αποζημίωση για τις ημέρες ετήσιας άδειας που δεν είχε λάβει. Πριν από την κατάθεση του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής με ταχυδρομική επιστολή, είχε αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία στις 8 Απριλίου 2013 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η οποία το παρέλαβε την ίδια ημέρα, ένα έγγραφο που χαρακτηριζόταν ως αντίγραφο του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής, το οποίο κατατέθηκε με ταχυδρομική επιστολή.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Δικόγραφο της προσφυγής που κατατίθεται εμπροθέσμως με τηλεομοιοτυπία — Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου που διαφέρει από την υπογραφή που έχει τεθεί στο πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής, το οποίο έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς — Συνέπεια — Για την εξακρίβωση της τήρησης της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 6· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ, αφενός, της υπογραφής του πληρεξούσιου δικηγόρου του προσφεύγοντος που περιλαμβάνεται σε δικόγραφο το οποίο έχει αποσταλεί στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης με τηλεομοιοτυπία και, αφετέρου, της υπογραφής που έχει τεθεί στο πρωτότυπο του δικογράφου το οποίο αποστέλλεται το αργότερο δέκα ημέρες μετά την παραλαβή της τηλεομοιοτυπίας, αν η υπογραφή που εμφανίζεται στο τέλος του δικογράφου που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία δεν είναι πανομοιότυπη με την υπογραφή που έχει τεθεί στο πρωτότυπο του δικογράφου το οποίο στάλθηκε στη συνέχεια, το δικόγραφο που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εκτίμηση της τήρησης της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής.

Συγκεκριμένα, η αυστηρή εφαρμογή από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 34, παράγραφος 6,του Κανονισμού Διαδικασίας του ανταποκρίνεται στην επιταγή της ασφάλειας δικαίου και στην ανάγκη να αποφεύγεται κάθε δυσμενής διάκριση ή κάθε αυθαίρετη μεταχείριση κατά την απονομή της δικαιοσύνης.

(βλ. σκέψεις 30 και 31)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 22 Σεπτεμβρίου 2011, C‑426/10 P, Bell & Ross κατά ΓΕΕΑ, σκέψη 43

ΓΔΕΕ: 14 Νοεμβρίου 2013, T‑283/13 P, Marcuccio κατά Επιτροπής, σκέψεις 14 και 19

ΔΔΔΕΕ: 11 Μαρτίου 2013, F‑131/12, Marcuccio κατά Επιτροπής, σκέψη 24