Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

20. ožujka 2014.

Predmet F‑33/13

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaksom unutar roka za njezino podnošenje – Vlastoručni potpis odvjetnika koji nije odvjetnik naveden u izvorniku tužbe poslane poštom – Nepravodobnost tužbe – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 160.a, kojom L. Marcuccio, prije svega, zahtijeva poništenje odluke kojom mu je Europska komisija odbila zahtjev za isplatu svote koja odgovara novčanoj naknadi za neiskorištene dane dopusta. Prije no što je podnesen izvornik tužbe poštom, 8. travnja 2013. tajništvu Službeničkog suda telefaksom je poslan dokument, koji je tajništvo zaprimilo isti dan, i koji je bio predstavljen kao preslika izvornika tužbe podnesene poštom.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. L. Marcuccio snosi vlastite troškove.

Sažetak

Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Tužba podnesena telefaksom unutar roka za njezino podnošenje  – Vlastoručni potpis odvjetnika koji nije odvjetnik naveden u izvorniku tužbe poslane poštom – Posljedica – Neuzimanje u obzir datuma zaprimanja pismena telefaksom u svrhu ocjenjivanja poštivanja rokova

(čl. 34. st. 6. Poslovnika Službeničkog suda; čl. 91. st. 3. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

Što se tiče odnosa između potpisa odvjetnika koji zastupa tužitelja koji se nalazi na tužbi poslanoj Službeničkom sudu telefaksom i onog koji se nalazi na izvorniku podnesen najkasnije deset dana kasnije, kada potpis na dnu tužbe podnesen telefaksom nije identičan onomu na kasnije poslanom izvorniku tužbe, tužba podnesena telefaksom ne može se uzeti u obzir radi utvrđivanja je li poštovan rok za podnošenje pravnog sredstva.

Stroga primjena članka 34. stavka 6. Poslovnika Službeničkog suda odgovara na zahtjev pravne sigurnosti i na potrebu da se izbjegne svaka diskriminacija ili arbitrarno postupanje u sudovanju (t. 30. i 31.).

Izvori:

Sud: 22. rujna 2011., Bell & Ross/OHIM, C‑426/10 P, t. 43.

Opći sud: 14. studenoga 2013., Marcuccio/Komisija, T‑283/13 P, t. 14. i 19.

Službenički sud: 11. ožujka 2013., Marcuccio/Komisija, F‑131/12, t. 24.