Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. március 20.

F‑33/13. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – Keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság megtagadta tőle a fel nem használt éves szabadság pénzügyi ellentételezésének megfelelő összeg kifizetését. A keresetlevél postai úton történő benyújtását megelőzte 2013. április 8‑án egy iratnak a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon történő továbbítása, amely még ugyanazon a napon megérkezett, és amely állítólag a postai úton benyújtott keresetlevél másolata.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – Következmény – A keresetindítási határidő tiszteletben tartásának értékelésekor a telefax érkezési időpontja figyelembevételének mellőzése

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 6. §; Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

Ami a felperest képviselő ügyvéd által a Közszolgálati Törvényszékhez telefaxon továbbított keresetlevélen elhelyezett aláírás és az ezt követően, legkésőbb tíz napon belül benyújtott eredeti példányon szereplő aláírás közötti kapcsolatot illeti, amennyiben a telefaxon továbbított keresetlevél alján szereplő aláírás nem egyezik meg a keresetlevél később benyújtott eredeti példányán szereplő aláírással, úgy a telefaxon továbbított keresetlevél a határidő tiszteletben tartása tekintetében nem vehető figyelembe.

Az eljárási szabályzat 34. cikke 6. §‑ának a Közszolgálati Törvényszék általi szigorú alkalmazása felel meg ugyanis a jogbiztonság követelményének, illetve annak a feltételnek, hogy a bírósági eljárásban ne érvényesülhessen hátrányos megkülönböztetés, sem önkényes bánásmód.

(lásd a 30. és 31. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑426/10. sz., Bell & Ross BV kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22‑én hozott ítéletének 37–43. pontja;

az Európai Unió Törvényszéke T‑283/13. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. november 14‑én hozott végzésének 14. és 19. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑131/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. március 11‑én hozott végzésének 24. pontja.