Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed Ali Ben Alaya kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-491/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2004/114/EK irányelv – 6., 7. és 12. cikk – A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása céljából történő beutazásának feltételei – Olyan személy beutazásának megtagadása, aki megfelel az említett irányelv által előírt feltételeknek – Az illetékes hatóságok mérlegelési mozgástere)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Mohamed Ali Ben Alaya

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Rendelkező rész

A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irány 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az érintett tagállam köteles a területére való beutazást engedélyezni a harmadik ország állampolgárságával rendelkező, és a területén tanulmányok folytatása céljából három hónapot meghaladó időtartamon át tartózkodni kívánó személynek abban az esetben, ha e személy megfelel az ezen irányelv 6. és 7. cikkében kimerítően meghatározott beutazási feltételeknek, és e tagállam e személlyel kapcsolatban nem hivatkozik az említett irányelvben kifejezetten felsorolt, a tartózkodási engedély megtagadását igazoló indokok valamelyikére.

____________

1 HL C 344., 2013.11.23.