Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin - Germania) – Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-491/13)1

(Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Directiva 2004/114/CE – Articolele 6, 7 și 12 – Condiții de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii – Refuzul admisiei unei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de directiva menționată – Marja de apreciere a autorităților competente)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamant: Mohamed Ali Ben Alaya

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Dispozitivul

Articolul 12 din Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat trebuie interpretat în sensul că statul membru în cauză este obligat să admită pe teritoriul său un resortisant al unei țări terțe care dorește să aibă reședința pe o durată mai lungă de trei luni pe acest teritoriu pentru studii, în cazul în care acel resortisant îndeplinește condițiile de admisie prevăzute în mod exhaustiv la articolele 6 și 7 din această directivă, iar acest stat membru nu invocă în privința sa unul dintre motivele enumerate explicit de directiva menționată care să justifice refuzul eliberării unui permis de ședere.

____________

1     JO C 344, 23.11.2013.