Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. září 2014 – Cerafogli v. ECB

(Věc F-26/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Přístup zaměstnanců ECB k dokumentům týkajícím se pracovního poměru – Pravidla platná pro žádosti zaměstnanců ECB – Postup před zahájením soudního řízení – Pravidlo shody – Námitka protiprávnosti vznesená poprvé v žalobě – Přípustnost – Právo na účinnou soudní ochranu – Konzultace výboru zaměstnanců pro přijetí pravidel platných pro žádosti zaměstnanců ECB o přístup k dokumentům týkajícím se pracovního poměru“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB) (zástupci: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini a S. Lambrinoc, zmocněnci, D. Waegenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ECB zamítajícího žádost žalobkyně o přístup k dokumentům, jakož i návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 21. června 2011, kterým zástupce generálního ředitele generálního ředitelství pro „lidské zdroje, rozpočet a organizaci“ Evropské centrální banky částečně zamítl žádost o přístup k některým dokumentům, kterou dne 20. května 2011 podala M. C. Cerafogli, se zrušuje. Evropské centrální bance se ukládá povinnost zaplatit M. C. Cerafogli částku 1 000 eur.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská centrální banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené M. C. Cerafogli.