Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.9.2014 – Cerafogli v. EKP

(Asia F-26/12)1

(Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – EKP:n henkilöstön oikeus tutustua työsuhdetta koskeviin asiakirjoihin – EKP:n henkilöstön esittämiin pyyntöihin sovellettavat säännöt – Oikeudenkäyntiä edeltänyt menettely – Vastaavuutta koskeva sääntö – Lainvastaisuusväite, joka on esitetty ensimmäisen kerran kannekirjelmässä – Tutkittavaksi ottaminen – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Henkilöstökomitean kuuleminen sellaisten sääntöjen laatimiseksi, joita sovelletaan EKP:n henkilöstön esittämiin pyyntöihin saada tutustua työsuhdetta koskeviin asiakirjoihin)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini ja S. Lambrinoc, avustajanaan asianajaja D. Waegenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee EKP:n päätöstä, jolla evätään kantajan vaatimus saada tutustua asiakirjoihin, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Päätös, jolla Euroopan keskuspankin henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosaston varapääjohtaja 21.6.2011 hylkäsi osittain Cerafoglin 20.5.2011 esittämän pyynnön saada tutustua eräisiin asiakirjoihin, kumotaan.

Euroopan keskuspankki velvoitetaan maksamaan Maria Concetta Cerafoglille 1 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan keskuspankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Cerafoglin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 22.