Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 18. rujna 2014. – Cerafogli protiv ESB-a

(Predmet F-26/12)1

(Javna služba – Osoblje ESB-a – Pristup osoblja ESB-a dokumentima koji se odnose na radni odnos – Pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB-a – Predsudski postupak – Pravilo o podudarnosti – Prigovor nezakonitosti prvi put postavljen u tužbi – Dopuštenost – Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu – Savjetovanje s odborom osoblja za usvajanje pravila koja se primjenjuju na zahtjeve osoblja ESB-a za pristup dokumentima koji se odnose na radni odnos)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Njemačka) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini i S. Lambrinoc, agenti, D. Waegenbaur, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke ESB-a kojom se odbija zahtjev tužiteljice za pristup dokumentima te zahtjev za naknadu štete i kamata.

Izreka presude

Poništava se odluka od 21. lipnja 2011., kojom je zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za ljudske resurse, proračun i organizaciju Europske središnje banke djelomično odbio zahtjev za pristup određenim dokumentima koji je gđa Cerafogli podnijela 20. svibnja 2011.Europskoj središnjoj banci nalaže se gđi Cerafogli isplatiti iznos od 1 000 eura.U preostalom dijelu tužba se odbija.Europska središnja banka snosi svoje vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova gđe Cerafogli.