Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Cerafogli kontra EKB

(F-26/12. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése – Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok – Pert megelőző eljárás – Megfelelési szabály – Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)Az eljárás nyelve: angolFelekFelperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini és S. Lambrinoc meghatalmazottak, D. Waegenbaur ügyvéd)Az ügy tárgyaAz EKB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét, valamint kártérítési kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2011. június 21-i határozatot, amelyben az Európai Közpon

olatban a személyzeti biz

ottság

gal folytatott konzultáció)Az eljárás nyelve: angolFelekFelperes: Maria Concetta C

erafogli (Frankfurt-am-Main) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carli

ni és S. Lambr

inoc meghatalmazottak, D. Waegenbaur ügyvéd)Az ügy tárgyaAz EKB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét, valamint kártérítési kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2011. június 21-i határozatot, amelyben az Európai Központi Bank „Emberi erőforrások, költségvetés és szervezet” főigazgatóságának főigazgató-helyettese részben elutasította az M. C. Cerafogli által 2011. május 20-án benyújtott, bizonyos dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet.Az Európai Központi Bank köteles 1000 eurót megfizetni M. C. Cerafogli számára.A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.Az Európai Központi Bank maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az M. C. Cerafogli részéről felmerült költségeket.