Language of document :

2014 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Maria Concetta Cerafogli / ECB

(Byla F-26/12)1

(Viešoji tarnyba – ECB personalas – Galimybė ECB personalo nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbo santykiais – ECB personalo narių prašymams taikomos taisyklės – Ikiteisminė procedūra – Atitikties taisyklė – Prieštaravimas dėl teisėtumo, pirmą kartą pateiktas ieškinyje – Priimtinumas – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Kreipimasis į Personalo komitetą dėl taisyklių, taikomų ECB personalo narių prašymams leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su darbo santykiais, priėmimo)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini ir S. Lambrinoc, advokato D. Waegenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti ECB sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės prašymas leisti susipažinti su dokumentais, ir prašymas atlyginti nuostolius.Sprendimo rezoliucinė dalis1.    Panaikinti 2011 m. birželio 21 d. sprendimą, kuriuo Europos Centrinio Banko „Žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo“ generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas iš dalies atmetė 2011 m. gegužės 20 d. M. C. Cerafogli pateiktą prašymą leisti susipažinti su dokumentais.2.    Nurodyti Europos Centriniam Bankui sumokėti M. C. Cerafogli 1 000 eurų sumą.3.    Atmesti likusią ieškinio dalį.4.    Europos Centrinis Bankas padengia savo ir M. C. Cerafogli patirtas bylinėjimosi išlaidas.