Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 – Cerafogli proti ECB

(Zadeva F-26/12)1

(Javni uslužbenci – Osebje ECB – Dostop osebja ECB do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem – Predpisi, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB – Predhodni postopek – Pravilo o skladnosti – Ugovor nezakonitosti, ki je prvič uveljavljan v tožbi – Dopustnost – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Posvetovanje z odborom uslužbencev za sprejetje predpisov, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB do dostopa do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini in S. Lambrinoc, zastopniki, D. Waegenbaur, odvetnik)

Predmet

Zahtevek za razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je bil zahtevek tožeče stranke za dostop do dokumentov zavrnjen, in odškodninski zahtevek

Izrek

1.    Odločba z dne 21. junija 2011, s katero je namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Evropske centralne banke „Kadrovska služba, proračun in organizacija“ delno zavrnil zahtevek do dostopa do nekaterih dokumentov, ki ga je M. C. Cerafogli vložila 20. maja 2011, se razglasi za nično.2.    Evropska centralna banka mora M. C. Cerafogli plačati znesek 1000 EUR.3.    V preostalem se tožba zavrne.4.    Evropska centralna banka nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila M. C. Cerafogli.