Language of document :

Personaldomstolens dom av den 18 september 2014 – Cerafogli mot ECB

(Mål F-26/12) 1

(Personalmål – Anställda vid ECB – Tillgång till handlingar rörande anställningsförhållandet som begärs av anställda vid ECB – Regler som är tillämpliga på ansökningar som inges av anställda vid ECB – Administrativt förfarande – Regeln om överensstämmelse mellan ansökan och klagomålet – Invändning om rättsstridighet som framställs för första gången i ansökan – Upptagande till sakprövning – Rätt till ett effektivt domstolsskydd – Samråd med personalkommittén vid antagande av regler som är tillämpliga på ansökningar om tillgång till handlingar rörande anställningsförhållandet som inges av anställda vid ECB)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB ) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini och S. Lambrinoc samt advokaten D. Waegenbaur

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av ECB:s beslut om avslag på sökandens begäran om tillgång till handlingar, dels om skadestånd.

Domslut

Det beslut att avslå Maria Concetta Cerafoglis ansökan om tillgång till vissa handlingar, som fattades av den biträdande generaldirektören på avdelningen ”Personal, budget och organisation” vid Europeiska centralbanken den 21 juni 2011, ogiltigförklaras.

Europeiska centralbanken förpliktas betala 1000 euro till Maria Concetta Cerafogli.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Maria Concetta Cerafoglis rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 184, 23.6.2012, s. 22.