Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 aprilie 2014 – Lecolier/Comisia

(Cauza F-83/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 344, 23.11.2013, p. 69.