Language of document :

Sag anlagt den 7. juli 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-61/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD13 i forfremmelsesåret 2013.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD13 i forfremmelsesåret 2013.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.