Language of document :

Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-61/14)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentant: A. Salerno, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tingħatax promozzjoni għall-grad ta’ AD 13 fil-proċedura ta’ promozzjoni 2013.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla d-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tingħatax promozzjoni għall-grad ta’ AD 13 fil-proċedura ta’ promozzjoni 2013;

jikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.