Language of document :

Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-61/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD13 v rámci povyšovania za rok 2013Návrhy žalobcuzrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD13 v rámci povyšovania za rok 2013,zaviazať Komisiu na náhradu všetkých trov konania.