Language of document :

Talan väckt den 7 juli 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-61/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte flytta upp sökanden till lönegrad AD13 vid befordringsförfarandet år 2013.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att inte flytta upp sökanden till lönegrad AD13 vid befordringsförfarandet år 2013,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.