Language of document :

Žaloba podaná dne 30. června 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-60/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení navrhovaného započtení příspěvkových let do důchodu souvisejícího s převodem důchodových nároků žalobce do důchodového systému Unie, na který se vztahují nová obecná prováděcí pravidla k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků

Návrhová žádání žalobce

prohlásit za protiprávní a tedy za nepoužitelný článek 9 obecných prováděcích pravidel k článku 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu,zrušit rozhodnutí ze dne 4. listopadu 2013 o bonifikaci důchodových nároků nabytých žalobcem před jeho nástupem do služebního poměru, v rámci jejich převodu do důchodového systému orgánů Evropské unie na základě obecných prováděcích pravidel k článku 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011,uložit Komisi náhradu nákladů řízení.