Language of document :

Tužba podnesena 30. lipnja 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-60/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje prijedloga za uračunavanje godina mirovinskog staža koji se odnosi na prijenos mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije, koji primjenjuje nove opće provedbene odredbe koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilnika o osoblju.

Tužbeni zahtjev

proglasiti nezakonitim i neprimjenjivim članak 9. općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku;poništiti odluku od 4. studenoga 2013. o uračunavanju mirovinskih prava koje je tužitelj stekao prije svog stupanja u službu, u okviru prijenosa tih prava u mirovinski sustav institucija Europske unije, u skladu s općim provedbenim odredbama članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilnika od 3. ožujka 2011.;naložiti Komisiji snošenje troškova.