Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iunie 2014 - ZZ/Comisia

(Cauza F-60/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea propunerii de calculare a sporului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii referitoare la transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii care aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor.

Concluziile reclamantului

declararea articolului 9 din dispoziţiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut ca fiind nelegal și inaplicabil;

anularea Deciziei din 4 noiembrie 2013 de stabilire a sporului de drepturi de pensie dobândite de reclamant anterior angajării în muncă, în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în temeiul dispoziţiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul din 3 martie 2011;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.