Language of document :

Tožba, vložena 30. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-60/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga za priznanje let pokojninske dobe v okviru prenosa pokojninskih pravic tožeče stranke v sistem pokojninskega zavarovanja Unije, pri čemer se uporabijo novi SPI v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti in neuporabnosti člena 9 splošnih predpisov za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. novembra 2013 o priznanju let pokojninske dobe, ki jo je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo, v okviru prenosa pokojninskih pravic tožeče stranke v sistem pokojninskega zavarovanja Evropske unije na podlagi novih splošnih predpisov za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike z dne 3. marca 2011;naložitev plačila stroškov Komisiji.