Language of document :

Talan väckt den 30 juni 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-60/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av förslaget till tillgodoräkning av tjänsteår vid överföring av sökandens pensionsrätt till unionens pensionssystem, i vilket de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna har tillämpats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna ska anses vara ogiltig och inte tillämpbar,

ogiltigförklara beslutet från den 4 november 2013 om att tillgodoräkna pensionsrättigheterna som förvärvats av sökanden innan tjänstetillträdet, i samband med överföringen av dessa till unionsinstitutionernas pensionssystem, i enlighet med de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna från den 3 mars 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.