Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 31.3.2014 – BO v. komissio

(Asia F-121/11)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 25, 28.1.2012, s. 72.