Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 31 martie 2014 - BO/Comisia

(Cauza F-121/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 25, 28.1.2012, p 72.