Language of document :

2014. szeptember 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

(F-95/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB vezetőségének a 2014. évi illetmények és jutalmak felülvizsgálati eljárása kapcsán a felperes számára a további illetményemelést mellőző határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vezetőség által 2014. február 25-én meghozott és a személyzeti állománnyal 2014. március 3-án közölt, a felperes számára a 2014. évben a további illetményemelést mellőző határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a különleges jogorvoslatot elutasító, 2014. július 1-jén kelt és 2014. július 8-án kézhez vett határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék – amennyiben szükséges – semmisítse meg az Emberi erőforrások, költségvetés és szervezeti felépítés főigazgatóság illetékes osztályvezetőjének a felperest a további illetményemelés szempontjából tekintetbe nem vevő és őt arra nem javasló, hallgatólagosan a vezetőség 2014. február 25-i és a különleges jogorvoslatot elutasító 2014. július 1-jei határozatot;a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a 2014. évi további illetményemelés esélyének elvesztésében, avagy az eljárásnak a 2014. február 25-i határozatot és az EKB által szervezett új, 2004. évre vonatkozó további illetményemeléseket megállapító eljárást eredményező megsemmisítésében megnyilvánuló, 54 635 euróra tartott vagyoni kár megtérítését;a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a méltányossági alapon 5 000 euróban meghatározott nem vagyoni kár megtérítésére;a Közszolgálati Törvényszék az EKB-t kötelezze az összes költség viselésére.