Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 17. septembrī – ZZ/ECB

(lieta F-95/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ECB valdes lēmumu nepiešķirt prasītājam algas papildpalielinājumu, veicot algu un prēmiju ikgadējās pārskatīšanas procedūru par 2014. gadu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt valdes lēmumu, kas pieņemts 2014. gada 25. februārī un paziņots personālam 2014. gada 3. martā, nepiešķirt prasītājam algas papildpalielinājumu par 2014. gadu;

atcelt lēmumu noraidīt īpašo sūdzību, kas datēta ar 2014. gada 1. jūliju un saņemta 2014. gada 8. jūlijā;

ja nepieciešams, atcelt kompetentā departamenta/DG-H vadītāja lēmumu neizskatīt iespēju, ne arī piedāvāt piešķirt prasītājam IPP, kas netieši paziņots ar valdes 2014. gada 25. februāra lēmumu un ar 2014. gada 1. jūlija lēmumu noraidīt īpašo sūdzību;piespriest atlīdzināt materiālo kaitējumu, kas nodarīts, zaudējot iespēju saņemt IPP 2014. gadā, kas novērtēts EUR 54 635 apmērā, vai, alternatīvi, atceļot procedūru, kuras rezultātā tika pieņemts 2014. gada 25. februāra lēmums, un likt ECB organizēt jaunu procedūru par algas papildpielikumiem par 2014. gadu;piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas novērtēts ex aequo et bono EUR 5000 apmērā;piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.