Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2014 – ZZ/BCE

(Cauza F-95/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comitetului executiv al BCE de a nu acorda reclamantului o majorare suplimentară de salariu, în contextul procedurii de revizuire anuală a salariilor și a primelor, pentru anul 2014

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comitetului executiv, adoptată la 25 februarie 2014 și comunicată personalului la 3 martie 2014, de a nu acorda reclamantului o majorare suplimentară de salariu pentru anul 2014;

anularea deciziei de respingere a căii de atac speciale, adoptată la 1 iulie 2014 și primită la 8 iulie 2014;

dacă este necesar, anularea deciziei șefului departamentului competent/DG-H de a nu îl fi luat pe reclamant în considerare și de a nu îl fi propus pentru o ASA, comunicată implicit prin decizia Comitetului executiv din 25 februarie 2014 și prin decizia de respingere a căii de atac speciale din 1 iulie 2014; obligarea la repararea prejudiciului material constând în pierderea unei șanse de a obține o ASA în 2014, evaluată la 54 635 euro, sau, alternativ, anularea procedurii care a condus la adoptarea deciziei din 25 februarie 2014 și organizarea de către BCE a unei proceduri noi pentru acordarea de creșteri suplimentare de salariu pentru anul 2014;obligarea pârâtei la repararea prejudiciului moral evaluat ex aequo et bono la 5000 euro;obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.