Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2014 – ZZ proti ECB

(Zadeva F-95/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe izvršilnega odbora ECB o tem, da se tožeči stranki v okviru letnega pregleda plač in nagrad za leto 2014 ne dodeli dodatno povišanje plače.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba izvršilnega odbora ECB z dne 25. februarja 2014, ki je bila zaposlenim sporočena 3. marca 2014, o tem, da se tožeči stranki ne dodeli dodatno povišanje plače za leto 2014;

za nično naj se razglasi odločba o tem, da se zavrne posebna tožba z dne 1. julija 2014, ki je bila prejeta 8. julija 2014;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba vodje pristojnega oddelka/GD-H o tem, da se tožeče stranke niti ne šteje niti ne predlaga za dodatno povišanje plač, ki je bila implicitno sporočena z odločbo izvršilnega odbora z dne 25. februarja 2014 in z odločbo o tem, da se zavrne posebna tožba z dne 1. julija 2014; naloži naj se odškodnina za premoženjsko škodo, sestavljeno iz izgube priložnosti prejeti dodatno povišanje plač, ki je ocenjena na 54.635 EUR, ali iz razveljavitve postopka, v katerem je bila sprejeta odločba z dne 25. februarja 201,4 in iz novega postopka, ki ga je iz naslova dodelitve dodatnega povišanja plač za leto 2014 izpeljala ECB;toženi stranki naj se naloži plačilo nepremoženjske škode, ex aequo et bono ocenjene na 5000 EUR;ECB naj se naloži plačilo vseh stroškov.