Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. května 2014 – Forget v. Komise

(Věc F-153/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na domácnost – Podmínky přiznání – Registrované partnerství podle lucemburského práva – Stabilní partnerské nesezdané páry, které mohou uzavřít civilní sňatek – Úředník, který nesplňuje podmínky stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. c) bodu iv) přílohy VII služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Claude Forget (Steinfort, Lucembursko) (zástupce: M. Kerger, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a G. Gattinara, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. Bisch, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se nepřiznává příspěvek na domácnost a pozůstalostní důchod po partnerce žalobce.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Claude Forget ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí. Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.