Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.5.2014 – Forget v. komissio

(Asia F-153/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Perheavustukset – Kotitalouslisä – Myöntämisedellytys – Luxemburgin oikeuden mukaan rekisteröity parisuhde – Muun vakiintuneen parisuhteen kuin avioliiton osapuolet, joilla on mahdollisuus solmia laillinen avioliitto – Virkamies, joka ei täytä henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv alakohdassa säädettyjä edellytyksiä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Claude Forget (Steinfort, Luxemburg) (edustaja: asianajaja M. Kerger)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus kotitalouslisään ja perhe-eläkkeeseen hänen kumppaninsa osalta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Claude Forget vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 55, 23.2.2013, s. 26.