Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 6. svibnja 2014. – Forget protiv Komisije

(Predmet F-153/12)1

(Javna služba – Dužnosnik – Primici od rada – Obiteljske naknade – Naknada za kućanstvo – Uvjeti dodjeljivanja – Registrirano partnerstvo po luksemburškom pravu – Stabilni izvanbračni partneri koji mogu zakonito sklopiti brak – Dužnosnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. točke (c) podtočke iv. Priloga VII. Pravilniku)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (zastupnik: M. Kerger, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti)

Intervenijent koji podržava tuženika: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i A. Bisch, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom se tužiteljevom partneru odbija dodjeljivanje naknade za kućanstvo kao i mirovine za nadživjele osobe.Izreka presudeTužba se odbija.Nalaže se C. Forgetu snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.Vijeće Europske unije snosi vlastite troškove.