Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 6. maija spriedums – Forget/Komisija

(lieta F-153/12) 1

Civildienests – Ierēdnis – Darba samaksa – Ģimenes pabalsti – Mājsaimniecības pabalsts – Piešķiršanas nosacījums – Atbilstoši Luksemburgas tiesībām reģistrētas partnerattiecības – Nelaulāts pastāvīgu partneru pāris, kuri var noslēgt civiltiesisku laulību – Ierēdnis, kas neatbilst Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punktā paredzētajiem nosacījumiem

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Claude Forget (Steinfort, Luksemburga) (pārstāvis M. Kerger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un G. Gattinara)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un A. Bisch)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam liedz saņemt mājsaimniecības pabalstu, kā arī apgādnieka zaudējuma pensiju par savu partneriRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Forget sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.