Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 6 maj 2014 – Forget mot kommissionen

(Mål F-153/12)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Hushållstillägg – Villkor för bifall – Registrerat partnerskap enligt luxemburgsk rätt – Partners registrerade i en stabil samlevnadsform som inte är ett äktenskap men som har rätt att ingå borgerligt äktenskap – Tjänsteman som inte uppfyller kraven i artikel 1.2 c iv i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Claude Forget (Steinfort, Luxembourg) (ombud: advokaten M. Kerger)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av beslutet om att inte bevilja sökanden hushållstillägg och efterlevandepension till sökandens partner.

Domslut

Talan ogillas.

Claude Forget ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 55, 23.2.2013, s. 26.