Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. března 2014 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-33/13)

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta lišící se od podpisu, který je uveden na prvopisu žaloby zaslaném poštou – Opožděnost žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupci: G. Cipressa a L. Mansullo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise Předmět věciNávrh na zrušení zamítnutí žádosti žalobce o vyplacení kompenzace za nevyužité dny dovolené, zatímco měl od 4. 1. 2002 do 31. 5. 2005 volno z důvodu nemoci.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.