Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 20. marts 2014 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-33/13)

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokaterne G. Cipressa og L. Mansullo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af kompensation for ikke-afholdte feriedage under hans sygeorlov fra den 4. januar 2002 til den 31. maj 2005.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger