Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 20.3.2014 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-33/13)

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kanne, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Asianajajan käsin merkitsemä allekirjoitus, joka on erilainen kuin postitse toimitetussa kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa oleva allekirjoitus – Myöhässä nostettu kanne — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustajat: asianajajat G. Cipressa ja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada rahallinen korvaus vuosilomapäivistä, joita hän ei käyttänyt ollessaan sairauslomalla 4.10.2002 ja 31.5.2005 välisen ajan.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.