Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 20. ožujka 2014. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-33/13)

(Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaksom unutar roka za njezino podnošenje – Vlastoručni potpis odvjetnika koji nije odvjetnik naveden u izvorniku tužbe poslane poštom – Nepravodobnost tužbe –Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnici: G. Cipressa i L. Mansullo, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija PredmetZahtjev za poništenje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja za isplatu naknade za neiskorištene dane dopusta, iako je bio na bolovanju od 4.1.2002. do 31.5.2005.Izreka rješenjaTužba se odbacuje kao očito nedopuštena.M. Marcuccio snosi vlastite troškove.