Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 martie 2014 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-33/13)

[Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă transmisă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă –Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentanți: G. Cipressa și L. Mansullo, avocați)Pârâtă: Comisia EuropeanăObiectulCerere de anulare a deciziei de respingere a cererii reclamantului prin care solicita plata unei indemnizații compensatorii pentru zilele de concediu neefectuat în perioada în care s-a aflat în concediu de boală de la 4.01.2002 la 31.5.2005DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.