Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. marca 2014 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-33/13)

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti – Prepozna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnika: G. Cipressa in L. Mansullo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisijaPredmetPredlog za razglasitev ničnosti zavrnitve zahteve tožeče stranke za izplačilo nadomestila za neizkoriščene dni dopusta med trajanjem bolniškega dopusta od 4. januarja 2002 do 31. maja 2005.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške.