Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 20 mars 2014 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-33/13)

(Personalmål– Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefax inom fristen för att väcka talan –

Advokatens handskrivna underskrift skiljer sig från den på originalet vilket ingetts med post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: G. Cipressa och L. Mansullo, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut att inte ge sökanden kompensation för de semesterdagar som sökanden inte tog ut eftersom han var sjukskriven mellan den 4 januari 2002 och den 31 maj 2005.

Avgörande

Talan avvisas.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.