Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 15. oktobra spriedums – Moschonaki/Komisija

(lieta F-55/10 RENV)

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Vispārējai tiesai pēc nolēmuma atcelšanas – Pieņemšana darbā – Paziņojums par iekšējo vakanci iestādē – Paziņojumā par vakanci atrodamie dalības tiesību nosacījumi – Iecēlējinstitūcijas rīcības brīvība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chrysanthe Moschonaki (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums ņemt vērā prasītājas kandidatūru bibliotēkas asistenta amatam un piespriest Komisijai tai pārskaitīt summu materiālo zaudējumu un nemateriālā kaitējuma atlīdzināšanaiRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru noraida Moschonaki kandidatūru amatam “asistents – bibliotekārs/dokumentālists”;piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt Moschonaki EUR 5000;Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Moschonaki tiesāšanās izdevumus lietās F-55/10, T-476/11 P un F-55/10 RENV.