Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 – CG v. EIB

(Věc F-103/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Psychické obtěžování – Vyšetřování – Rozhodnutí prezidenta o neuznání stížnosti – Stanovisko vyšetřovacího výboru – Nesprávná definice psychického obtěžování – Úmyslné jednání – Konstatování výskytu a známek psychického obtěžování – Hledání příčinné souvislosti – Neexistence – Nesoudržnost stanoviska vyšetřovacího výboru – Zjevně nesprávné posouzení – Nesprávný služební postup – Povinnost mlčenlivosti – Ochrana osobních údajů – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CG (zástupci: původně N. Thieltgen, poté J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: EIB (zástupci: G. Nuvoli a T. Gilliams, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Vedlejší účastník podporující žalobce: Evropský inspektor ochrany údajů (zástupci: I. Chatelier a H. Kranenborg, poté I. Chatelier a A. Buchta, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí prezidenta EIB o nepřijetí opatření po skončení vyšetřování, které se týkalo údajného psychického obtěžování a zrušení stanoviska vyšetřovacího výboru, jakož i návrh na náhradu škody.Výrok rozsudkuRozhodnutí prezidenta Evropské investiční banky ze dne 27. července 2011 se zrušuje.Evropské investiční bance se ukládá, aby C. G. zaplatila částku 35 000 eur.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. G.Evropský inspektor ochrany údajů, vedlejší účastník řízení, ponese vlastní náklady řízení.