Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB

(F-103/11. sz. ügy)

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Lelki zaklatás – Vizsgálati eljárás – Az elnök azon határozata, amelyben nem ad helyt a panasznak – A vizsgálóbizottság véleménye – A lelki zaklatás téves meghatározása – A magatartás szándékos jellege – A lelki zaklatásra utaló magatartás és jelek fennállásának megállapítása – Az okozati összefüggés feltárása – Hiány – A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége – Nyilvánvaló értékelési hiba – Közszolgálati kötelességszegés – Titoktartási kötelezettség – A személyes adatok védelme – Kártérítési kereset)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: CG (képviselő kezdetben N. Thieltgen, később J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: EBB (képviselők:

k megállapítása – Az okozat

i össz

efüggés feltárása – Hiány – A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége – Nyilvánvaló értéke

lési hiba – Közszolgálati kötelességszegés – Titoktartási kötelezettség – A személyes adat

ok védelme – Kártérítési kereset)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: CG (képviselő kezdetben N. Thieltgen, később J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: EBB

(képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)A felperest támogató beavatkozó: európai adatvédelmi biztos (képviselő kezdetben: I. Chatelier és H. Kranenborg, később: I. Chatelier és A. Buchta meghatalmazottak)Az ügy tárgyaAz EBB elnöke azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely az állítólagos lelki zaklatást érintő vizsgálati eljárást követően nem rendelt el további intézkedéseket, továbbá a vizsgálóbizottság végkövetkeztetésének megsemmisítése iránti kérelem, valamint kártérítési kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bank elnökének 2011. július 27-i határozatát megsemmisíti.A Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot arra kötelezi, hogy CG-nek fizessen meg 35 000 eurót.A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a CG-nél felmerült költségeket.Az európai adatvédelmi biztos beavatkozóként maga viseli saját költségeit.