Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB

(vec F-103/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Psychické obťažovanie – Vyšetrovacie konanie – Rozhodnutie prezidenta o odložení sťažnosti – Stanovisko vyšetrovacieho výboru– Nesprávna definícia psychického obťažovania – Úmyselný charakter konania – Zistenie existencie a prejavov psychického obťažovania – Hľadanie príčinnej súvislosti – Neexistencia – Nezrovnalosti v stanovisku vyšetrovacieho výboru – Zjavne nesprávne posúdenie – Nesprávny služobný postup – Povinnosť dôverného zaobchádzania – Ochrana osobných údajov – Žaloba na náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CG (v zastúpení: pôvodne N. Thieltgen, neskôr J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: EIB (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (v zastúpení: I. Chatelier a H. Kranenborg, neskôr I. Chatelier a A. Buchta, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciŽiadosť o zrušenie rozhodnutia prezidenta EIB o nepodniknutí žiadnych krokov v dôsledku vyšetrovania v súvislosti s údajným psychickým obťažovaním a zrušenie záverov vyšetrovacieho výboru, ako aj návrh na náhradu škodyVýrok rozsudkuRozhodnutie prezidenta Európskej investičnej banky z 27. júla 2011 sa zrušuje.Európska investičná banka je povinná zaplatiť CG sumu vo výške 35 000 eur. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila CG.Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.