Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 февруари 2014 г. — Probst/Комисия

(Дело F-75/13)1

(Публична служба — Длъжностно лице –– Надбавка за експатриране –– Член 4 от Приложение VII от Правилника за длъжностните лица –– Искане за преразглеждане –– Нови и значителни разноски –– Явно недопустима жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Norbert Probst (Genval, Белгия) (представители: първоначално D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats)Ответник:Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)ПредметИскане за отмяна на решението, с което се отказва отпускане на надбавка за експатриране на жалбоподателя.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Осъжда г-н Probst да заплати собствените си разноски и разноските, направени от Европейската комисия.