Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 13. februāra rīkojums – Probst/Komisija

(lieta F-75/13) 1

Civildienests – Ierēdnis – Ekspatriācijas pabalsts – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pants – Pārskatīšanas lūgums – Jauni un būtiski fakti – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Norbert Probst (Genval, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un V. Joris)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājam ekspatriācijas pabalstuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;N. Probst sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.