Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. februára 2014 – Probst/Komisia

(vec F-75/13)1

(Verejná služba – Úradník – Príspevok na expatriáciu – Článok 4 prílohy VII služobného poriadku – Návrh na preskúmanie – Nové a podstatné skutočnosti – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Norbert Probst (Genval, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia nepriznať žalobcovi nárok na príspevok na expatriáciuVýrokŽaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Pán Probst znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.