Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. september 2014 – Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-118/13) 1

(Personalesag – processuelle stridsspørgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmætigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. juli 2001 til den 31. december 2002 og om annullation af de point for fortjeneste, der er tildelt i forfremmelsesåret 2003.

Konklusion

Sagen afvises.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 52 af 22.2.2014, s. 53.