Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. septembri 2014. aasta määrus – Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-118/13)1

(Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada karjääriarengu aruanne ajavahemikul 1. juuli 2001 kuni 31. detsember 2002, ning tühistada 2003. aasta edutamise käigus antud teenetepunktid.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta G. Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 52, 22.2.2014, lk 53.