Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18.9.2014 – Lebedef v. komissio

(Asia F-118/13)1

(Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota ajanjaksolle 1.7.2001–31.12.2002 laadittu urakehitystä koskeva kertomus ja vuoden 2003 ylennyskierroksella myönnetyt ansiopisteet.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Giorgio Lebedef vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 52, 22.2.2014, s. 53.